Czech NWN project: DEMONA

banner-DEMONA


Pravidla

Předmluva

Server Demona je provozován dobrovolným zájmovým sdružením a to zcela zdarma. Jednotliví organizátoři (Admini, Dungeon Masteři, Counseloři, dále jen DMs) věnují serveru svůj volný čas s jediným cílem - zajistit Vám, hráčům krásné chvíle strávené hrou. Stejně jako v každé hře, tak i v Neverwinter Nights je zapotřebí jistých pravidel. Naše pravidla sledují dva cíle, prvním je vymezení obecných postupů a druhým pak ochrana poctivých hráčů a DMs před těmi, kteří by záměrně či neúmyslně poškozovali chod serveru nebo běh hry samotné.

Nahoru
Pravidla

PC

Pravidla

Neměnné stanovy modulu, jejichž porušení přináší nejtvrdší postihy. Hráči jsou povinni se s nimi seznámit a dodržovat je. Porušení pravidel je označováno za přečin. Při porušení může hráč dostat BAN, přijít o postavu, o inventář …

Doporučení

Soubor doporučení, která mají za úkol chránit hráče před podvodníky nebo zamezit chybám serveru. Jejich opětovným porušováním se hráč vystavuje stejným sankcím jako v případě porušení pravidel. Porušení nebo nedodržení je považováno za přestupek.

Morální a Etický kodex

Ukazatele, kterých by se měl hráč držet při kontaktu s jinými hráči, ale i při běžném hraní. Porušení je označováno jako prohřešek. Při tomto provinění by měl být udělen trest ve hře (vězení, poprava, menší odebrání expů nebo změna aligmentu atd).

Rady

Pokud se budete řídit podle těchto bodů, usnadníte práci sobě i druhým.1.0. Všichni hráči na serveru jsou povinni vyjadřovat se dle obecně zažitých pravidel slušného chování.

1.1. Sprostá mluva není tolerována, server je otevřen všem věkovým kategoriím bez rozdílu, tedy vždy mějte na zřeteli, že přicházíte do kontaktu i s dětmi! Platí pro všechny druhy komunikace.

1.2. Urážky jsou povoleny pouze v rámci RP a nesmí přesahovat rámec slušného chování.

2.0. Je zakázáno úmyslně zakládat postavy se jmény, které již existují, nebo se jmény jinak nevhodnými.

2.1. Hráč nesmí zakládat postavy se jmény ostatních hráčů, DM postav a NPC postav.

2.2. Jména obsahující mechanické, technologické nebo jiné výrazy nevhodné do fantasy světa jsou nepřípustná.

2.3. Jména delší než 16 znaků jsou z technických důvodů zakázána.

2.4. Jména nesmí obsahovat nealfabetické znaky (!@#$%^&*atd. ) a šlechtické tituly. Mohou obsahovat číslice, nejlépe římské jako symbol posloupnosti rodu.

2.5. Jména postav nesmí obsahovat sprostá slova nebo mít urážlivý charakter.

2.6. Jména známých fantasy hrdinů nejsou doporučena.

3.0. (se ruši, lokace je nastavena na NoPvP...)

3.1. Z technických důvodů jsou zakázány jakékoliv nepřátelské akce vůči přátelským NPC, obzvláště ve městě.

3.2. (se ruši, lokace je nastavena na NoPvP...)

3.3. Odhalené okrádání ve městě je bráno jako útočná akce. Stejně tak pokládání pastí.

3.4. Přímo v bance je zákaz okrádání (bude odstraněno po předělání lokace na noPvP).

4.0. Relog, opuštění hry a AFK.

4.1. Hráč nesmí zůstávat ve hře, pokud jeho nepřítomnost u počítače bude delší než 7 minut. Na získávání expů nebo bodů víry po dobu nepřítomnosti je nahlíženo přísněji.

4.2. K opuštění hry je nutné použít magické pero.

4.3. Opustit hru bez použití magického pera lze pouze v případě smrti. A to jen v případě, že hráč tím neutíká před okrádáním nebo uříznutím hlavy. Je zakázáno dožadovat se jinou svojí postavou oživení mrtvé postavy.

4.4. Relog je povolen jen ve výjimečných případech, například pokud došlo k chybě, která vám znemožňuje hrát.

4.5. V případě problému s připojením k modulu by měl hráč kontaktovat admina místo neustálých pokusů o připojení.

4.6. Po opuštění hry z jakéhokoliv důvodu, musí hráč vyčkat zhruba 30 vteřin před dalším pokusem o login.

4.7. Provádět restart modulu může jen DM nebo counselor. V případě jejich nepřítomnosti je restart povolen pouze když je k tomu vážný důvod, například bug ve hře.

4.8. Odlogování se v případě hrozby smrti nebo v souboji je podlé a trestné.

5.0. Hráč je povinen uznávat DM jako nejvyšší autoritu (counseloři).

5.1. Hráč se musí podřídit rozhodnutí DM a counselorů ve hře.

5.2. Hráč by měl DM chatu využívat minimálně, určitě ne k získání informací nebo ke stížnostem. Pro delší diskuzi s konkrétním DM je preferován TALK.

6.0. Využívání technických nedostatků, děr v systému (BUGY) a útoky na server.

6.1. Hráč je povinen upozornit DM nebo WB na veškeré BUGY.

6.2. Hráč se nesmí jakýmkoliv způsobem zdokonalovat nebo obohacovat nebo jinak zneužívat BUGU.

6.3. Veškeré externí programy nebo útoky na server jsou zakázány, včetně maker.

6.4. Pokud si hráč není jistý, zda se jedná o BUG, je povinen se o této skutečnosti informovat.

6.5. Na využívání bioware BUGU, tzn BUGU, které nelze opravit je nahlíženo vždy o něco přísněji.

6.6. Hráč se nesmí šířit o těchto chybách mezi ostatními hráči. Pokud se jedná o velmi závažný a snadno zneužitelný BUG, měl by preferovat jinou cestu oznámení než na fóru (icq, mail …).

7.0. Technická nařízení, omezení.

7.1. Hráč je povinen mít v inventáři volné místo. (min 12 slotů). Mluvíme o jednom volném místě, například 3*4.

7.2. Pokud dojde k jakékoliv ztrátě v důsledku bugu v modulu nebo pádem serveru, PC nemusí být poskytnuta žádná náhrada! Hráč nemá právo náhradu vyžadovat.

7.3. Nepotřebné věci vyhazujte do odpadkových košů. Každý by měl dbát na to, aby po něm zůstával minimální loot v lokacích, které opustil.

7.4. I když hráč prochází územím s pro něho snadnými NPC, měl by se snažit, aby po něm tyto NPC v lokaci nezůstali, neboť zatěžují server.

8.0. Herní situace.

8.1. Je zakázaná jakákoliv výměna předmětů mezi postavami (v rámci jednoho CD-KEY, IP adresy nebo počítače). Výjimečně je povolena RP forma schválená ze strany DM, v případě přesné formulace co a jak má být přeneseno. Toto pravidlo nijak neomezuje DM při řešení problémů.

8.2. Hráč je povinen chovat se v každé situaci eticky a dle morálního kodexu. Pouze pokud to je v přímém rozporu s charakterem jeho postavy, může se zachovat jinak. Například v případě neRP hry je nesmyslné napadat hráče ve spánku apod.

8.3. Je zakázáno dožadovat se při questu oživení mrtvé postavy hráčem, který do questu není žádným způsobem zapojen nebo nešlo o jejich náhodné setkání.

8.4. Okrádání někoho během souboje (PvP i NPCvP) je zakázáno a to platí jak pro aktéry souboje tak pro náhodného kolemjdoucího.

8.5. Pokud hráči mluví OOC (vykládají si, jaké sou lagy, ať je DM zvedne atd), kazí dojem ze hry ostatním. Uvědomte si to a snažte se tomu vyhnout. Pro kritiku je tu forum.

8.6. Ukládejte často hru přes magické pero.

9.0. Questy (rady jak se chovat).

9.1. Držte se při questech pohromadě se svojí partou. Nerozprchněte se po celém modulu, pokud v zadání questu není uvedeno jinak.

9.2. Snažte se vytvořit jednotlivé party podle zadání questu. Většinou nebudete mít šanci ho splnit osamoceni.

9.3. Odměna za quest není samozřejmá a hráč ji nemůže vyžadovat. Taktéž nemá nárok diktovat si, co by chtěl jako odměnu.

9.4. Snažte se neběhat a závodit s ostatními. Obzvlášť to platí pro hráče s haste.

9.5. Při plnění questu si zvolte jednoho mluvčího a mluvte do PARTY kanálu. Snažte se mluvit málo a k věci. Pozdravy kolemjdoucím vynechte.

9.6. Bezhlavé útočení na všechno hostile okolo vás je vaše chyba. V některých případech to vede k nesplnění questu nebo vaší rychlé smrti.

10.0. Fórum a GZ klient.

10.1. Fórum, a hlavně jeho IC verze a GZ klient, jsou součástí hry. Platí zde stejná pravidla.

10.2. Příspěvky se musí bezprostředně týkat tématu nebo se musí držet vývoje diskuze.

10.3. Zakládejte témata s rozmyslem a nejdřív se přesvědčte, zda už na fóru podobné téma není.

10.4. Podle jména tématu musí být zřejmé, o co v diskuzi půjde.

10.5. Příspěvky na téma pirátských kopií, cracku apod nejsou povoleny.Counselor

Counselor je hráč, který se uchází o post DM. Po dobu nezbytně nutnou musí vykonávat tyto povinosti:

1. Pomáhat hráčům řešit různé technické problémy, připadně předat daný problém DM. Z toho duvodu mel mit primy kontakt na nektereho z WB nebo DM.
2. Trestat hráče za drobné prohřešky proti pravidlům (domluva, napomenutí, paralýza, vězení). Hráč musí dostat šanci na obhajobu a pokud se mu trest nelíbí, může se odvolat k vyšší instanci - DM.
3. Chránit Alicii před výtržníky a vandaly. K tomu slouží jeho vybavení, stejně jako level. Nesmí svého postavení (věcí nebo levelu) zneužít. Takové chovani u něj bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel.
4. Útok na counselora je považován za lehke porušení pravidel, stejně jako útok na stráže alicie. Výtržník by měl skončit ve vězení.
5. Chovat se k hráčům slušně a to za každých okolností. Žádná arogance nebo nadřazenost není na místě, jsou tu pro hráče a ne na opak.
6. Seznamovat nové hráče s hrou. Měl by rozumnou cestou informovat nováčky o systému Demony. V podstatě RP stylem, pokud mu to situace (otazka) dovolí.
7. Komunikovat s hráči o hře obecně, hledat bugy a navrhovat zlepšení nebo novinky ve hře.
8. Může porušit nebo spíše obejít pravidla, pokud to situace vyžaduje. Nejčastěji z důvodu odhalení bugu.
9. Při řešení problémů musí využít svých znalostí. Pokud counselor na problém zavolá DM, musí už být odzkoušen např relog, restart serveru apodobně.
10. Counseloři by si mezi sebou měli určit "služby" na Demone. V podstatě se jedná o to, aby byl na Demone každý den alespoň jeden counselor nejméně 10-15 minut. Toto není povinost.
11. Counselor by se měl snažit zadávat questy i s těmi omezenými možnostmi. Předtím by se měl přesvědčit, že je alespoň jeden DM k dispozici, aby se quest nedostal do mrtvého bodu.
12. Counselor nesmí výrazně zasahovat do boje a to ani léčením nebo ress.
13. Předchazející bod se může porušit pouze v případě, že to nezbytně vyžaduje counselorův quest. Ale měl by se snažit tomu vyhnout.
14. Counselor by měl mít přímý kontakt (icq, mail, tlf nebo křikem z okna pokud bydlí přes ulici) na jednoho z DM nebo ještě lépe WB.
15. Counselor má k dispozici značnou sumu peněz, kterýmy bude uměle zvyšovat kredit obchodníkům. Nakoupené věci použije pro questy.
16. Counselorovo rozhodnutí může zvrátit jen Counselor, který ho vydal. Nebo ve vyjímečných případech DM.

DM

1. DM je povinen se k hráčům chovat slušně a to za každých okolností.
2. DM se musí řídit dle těchto pravidel.
3. DM může jakéhokoliv hráče potrestat pokud porušuje pravidla serveru.
4. DM je režisérem hry, jeho úkolem je hru zpestřit v rámci RP.
5. DM nesmí zvýhodňovat některé hráče.
6. Jakákoliv odměna pro postavu musí být, úměrná questu, která daná postava splnila.
7. Rozhodnutí daného DM může zvrátit jen DM který ho vydal.
8. DM neni vaším průvodce hrou, technická podpora nebo nápověda. Pro získání konkrétních informací, používejte prosím náš web, forum nebo Counselora.

Doporučení pro DM

Hráči jsou vaším zrcadlem, snažte se do zrcadla dívat a neuhýbat před ním.

Informujte na DM forum o tom co děláte za questy a pokud se chystáte nějakého hráče odměnit jakkoliv nadstandardně, napište to na forum do příslušné sekce.

Očekávejte že se vás ostatní WB a DMka budou ptát: "Proč... ?"

Diskutujte o problémech, nesnažte se jim vyhnout, stejně jim neutečete a o to je pak konfrontace bolestnější.

Není nutné dělat velké questy s velkou odměnou i malý questík hráče potěší.

Nedávejte PC za splnění questu craftové věci.

Omezte maximálně questy při kterých dáváte hráčům nadstandardní věci pokud už chcete někoho výjimečně obdarovat, snažte se aby to bylo za "The Quest".

Snažte se respektovat ekonomiku modulu a tvrdou práci Wbéček.

Vyhněte se DM zásahu a DM podpory pro vaše herní postavy.

Nedoporučujeme DMkům hrát na našem server za herní postavu, pokud si chcete zahrát zkuste jiný server, jestliže i přesto chcete hrát za PC na našem serveru, hrajte fér a nepředvádějte se prosím před hráči.

Nahoru

Popis XP systému

Základní terminologie

Level postavy: pro potřeby systému XP se nebere naklikaný level, ale počet zkušeností které postava má a k ní vztažený level jež postava s těmito danými zkušenostmi může maximálně mít. Je to ochrana proti powerlevelingu, ovšem je nedestruktivní, žádné zkušenosti se případným pozdějším nahozením levelu neztrácejí.
CR (ChallengeRating): Obtížnost monstra. Tato hodnota je vypočítávaná z levelu a dalších vlastnosti NPC a právě tato hodnota je základním parametrem pro výpočet XP monstra. Záměrně pro urychlení postupu na prvních levelech, je jako minimální CR počítáno 1 a i pokud má NPC vypočítané CR 1 a level 2, je vzata hodnota 2 jako vstupní. To umožňuje rychle překonat první levely, ovšem dle praktických zkušeností vyvolává u hráčů pocit, že se pak postup téměř zastavil. Což je bohužel pouze iluze :-).
XP monstra: základní hodnota zkušenosti jež je dané NPC monstrum schopno mezi hráče rozdělit. Tato základní hodnota se dále modifikuje rozdílem levelu PC x NPC a hodnotou levelu PC.
Bonus rychlého učení: rasa člověk má bonus rychlého učení a tím se počet získaných XP zvyšuje o 10%.
Penalizace multipovolání: Postava získává za druhé povolání penalizaci 10% a za třetí penalizaci 20% na počet získaných zkušeností.
Bonus výjimečného poznání: pokud při zabití monstra padne v hodu d20 hodnota 20, NPC generuje dvojnásobek zkušenosti než je běžné. Důsledkem je, že například potvora jež běžně dává 20XP, může občas postavě dát 40XP.
Maximálně získatelná zkušenost: postava na levelu 1 a 2 může za jedno zabité monstrum získat maximálně 100XP. Vzhledem k tomu, že na takto malém levelu by počet zkušeností za větši potvoru mohl být nepřiměřeně vysoký, například zcela neadekvátní výbavou, je počet XP omezen na hodnotu 100. V drtivé většině případů to postava ani nepozná, protože monstra jež je schopna sama zabit tuto hodnotu většinou nepřekračují.
Družina: postavy jež jsou v jedné družině a jsou v maximální vzdálenosti 30 metru od aktu zabiti a jsou živé. I jedna postava je družina jež čítá jednoho člena družiny. Vyvolání sumonové nejsou aktivními členy družiny, tudíž jejich přítomnost v družině neovlivňuje počet generovaných zkušeností.
Bonus XP družiny: pokud rozdíl nejvyššího a nejnižšího levelu v družině není větši než 4, aplikuje se na XP monstra bonus ve vyšší 50% pokud jsou v družině 2 postavy, 60% pokud 3 postavy atd. až do výše 100%. Dále se již bonus nezvyšuje.

Popis systému

  • PC či sumon zabije monstrum. Vypočítá se XP monstra na základě CR a HP monstra.

  • Zjistí se nejvyšší a nejnižší level v družině.

  • Hod na výjimečné poznání a případné zdvojnásobení XP monstra.

  • Výpočet XP které získá PC na základě rozdílu levelu PC a CR monstra a na základě levelu PC. Tuto hodnotu označme jako XP PC.

  • Následuje rozdělení XP všem členům družiny podle vzorce (XP PC / Počet členů družiny) * Bonus XP družiny.

  • Na každé PC jež získává zkušenosti se aplikuje korekce na rasový bonus a penalizace multiclassu.
Nahoru

Tabulka postihů za smrt

Pokud postava hráče má nula životů, upadne do bezvědomí. V bezvědomí postava nemůže provádět žádnou činnost. Může počkat na dalšího hráče, který ji pomocí balíčku první pomoci (Heal Kit) nebo kouzla uzdraví. Pokud postava má méně jak nula životů, krvácí do chvíle dokud ji jiná postava nepomůže, nebo dokud se nestabilizuje. Pokud postava má méně jak -10 životů, znamená to smrt. Pak už může postavu vzkřísit jen kouzlo Resurrection nebo zkušený klerik. Poslední možností je Respawn, což ale pro postavy nad 3 level znamená ztrátu XP a GP - to je rozebráno níže.

Pokud v Demoně zemřete, zůstane po vás mrtvolka. V ní také zůstane tolik zlata, kolik odpovídá vašemu levelu. Po respawnu také ztratíte x procent zkušeností dle vašeho levelu. Počítá se jen se zkušeností, kterou jste obdrželi od posledního přechodu na další level.

Příklad: Kouzelník Potrhlík na 11 levelu s XP=59000 a GP=1000000. Zkušenost kterou kouzelník obdržel po posledním přechodu na další level je 4000 xp, tedy ztratí 1800 XP (45%) a do jeho mrtvolky se uloží 950000 GP. Počítá se standardním BioWare XP systémem, takže v HC ADnD XP systému je to mnohem víc.

Level Postih
  zkušeností (XP) Zlata (GP)
1 0% 0%
2 0% 0%
3 0% 0%
4 0% 20%
5 5% 30%
6 10% 40%
7 15% 50%
8 20% 60%
9 25% 70%
10 30% 80%
11 35% 90%
12 40% 100%
13 45% 100%
14 50% 100%
15 55% 100%
16 60% 100%
17 65% 100%
18 70% 100%
19 75% 100%
20 80% 100%
21 85% 100%
22 90% 100%
23 95% 100%
24 100% 100%
25 100% 100%
26 100% 100%
27 100% 100%
28 100% 100%
29 100% 100%
30 100% 100%
Nahoru
Resting

Odpočinek v Demone je řešen pomocí scriptu The Dungeon Master's Ultimate Cookie Dough Rest System.

Pravidla pro odpočinek:
- Může se spát jen na směny.
- Pokud nejste v místnosti, odpočívat se smí vždy po 3 minutách.
- Při odpočinku byste na sobě neměli mít žádné brnění, nebo se budete stále cítit unaveni.
- Můžete spát jen na určitých místech. Rest ikona začne blikat, ve chvíli kdy je odpočinek povolen.
- Pokud budete spát v hostinském pokoji, uzdraví se vám všechny vaše životy. Pro spánek nepotřebujete přikrývku a proviant (Bedroll or Rations).
- Pro spánek mimo hostinský pokoj je třeba mít u sebe přikrývku a jídlo (proviant).
- Při každém odpočinku vám z inventáře ubude jeden kus proviantu.

Nahoru
Limit postav

Limit postav na jeden CDKEY!

Na každý CDKEY je možné mít současně omezený počet postav. Limit je stanoven na 3 postavy. Pokud si budete přát hrát na Demone s další postavou, je třeba odregistrovat stavajicí a tím ji vlastně nechat na vždy zemřít. Tato odregistrace je možná pouze 1x za rok Demony, což je přibližně 18 realných dní. Proto se svými postavami zacházejte opatrně a s rozmyslem. DM nemá žádnou možnost jak povolit další nadlimitní postavu a ani nemá možnost uspíšit dobu za kterou můžete nahradit stávajicí postavu za jinou.

Veškeré operace spojené s registrací postav pro hru, poskytne NPC Imigrační úředník Nardor.

Odregistrování vaší stávající postavy znamená definitivní ukončení její existence. V žadnem připadě není možné si postavu dočasně odregistrovat s tím, že se k ní později vrátíte.

Pokud již ve hře máte povolenou postavu, nevytvářejte si další postavu se stejným jménem. Způsobíte tím odregistrování povolení pro původní postavu bez jejího odečtení z celkového limitu!


Nahoru

Systém víry

Popis systému víry v boha Oliose
Systém víry v boha Oliose, jenž je bohem života a smrti. Pro hráče je to dobrovolný způsob jak zmírnit ztrátu zkušenosti v případě smrti a cesty přes očistec a dále možnost, jak změnit přesvědčení postavy.

Úroveň víry.
Úroveň víry (skill víry) - Úroveň víry je hodnota, kterou postava dosáhla svoji účasti na pravidelných mších, které se pořádají v kostelíku jež stojí v katastru města Alicia. Každý bod v tomto skillu vyjadřuje primárně procentní slevu na zkušenostech. Maximální možný skill u postavy je 50 a v případě že se jedná o postavu jež může získat speciální vlastnosti tak 80.

Postava mající možnost zliskat speciální vlastnosti.
Postava, jez má alespoň 10 levelu klerika nebo paladina.

Postava se speciálními vlastnostmi.
Je postava, jež patří do kategorie postav majácích mocnost speciální vlastnosti získat a zároveň dosáhla v úrovni svojí víry hodnoty 60.

Co všechno vira v boha Oliose ovlivňuje?
Úroveň víry v boha Oliose ovlivňuje následující záležitosti.
1. Počet XP, o které postava přijde při opuštění očistce u posledního soudce.
2. Počet XP, o které postava přijde v případě získávání krystalu života u kostlivce.
3. Hodnota obětované věci v oltáři (Očistec) se procentně navyšuje o Úroveň skillu víry.

Kniha modliteb.
Kniha modliteb je základní předmět, jehož získáním se stáváte věřícím. Poskytuje přes “Unique power“ informaci o vaší víře. Získá se v kostele.

Získávání skillu víry.
Na pravidelných mších, které se pořádají na místě k tomu určenému. Mše trvá na Demone jednu hodinu. Bod víry získá pouze postava která se účastní celé mše a má u sebe knihu modliteb. Tímto způsobem je možné získat vždy tolik bodu víry, až do počtu který je dělitelný deseti. Následující bod není možné získat pouhou účastí na mši, ale je třeba si promluvit s knězem a to mimo mši. Další informace vám poskytne kněz.

Snížení skillu víry.
- Pokud se postava nezúčastní pravidelné mše, může se stát, že její víra poklesne o jeden bod. Šance na tento pokles je přibližně 16%
- Postava umře aniž by byla pod ochranným účinkem modlitby. V tomto případě přijde postava o určitou víru pokaždé, ovšem výše této ztráty závisí na hodu d6. Tzn., že muže přijít o 1 až 6 bodu víry.

Ochranný účinek modlitby. (Účinnost modlitby)
Po každé mši případně po modlitbě postavy se speciálními možnostmi se postava dostává do stavu kdy je jeho víra tak silná, že ani smrt nedokáže snížit úroveň skillu víry. Délka trvání tohoto stavu je v případě mše v kostele následujících 24 hodin, což fakticky znamená ještě o hodinu déle. V případě modlitby postavou se speciálními vlastnostmi je doba trvání účinku dvě následující hodiny (aktuální a 2 následující).

Činnosti postav se speciálními vlastnostmi.
1. Pokud postava s možností specielních vlastností dovrší úrovně skillu víry 60, může v kostele získat 'Kříž kněze' s jehož pomocí může poskytnout ochranný účinek modlitby a to všem postavám, jež jsou s ní v družině a jsou vzdáleni maximálně 15 metru od ní.
2. Změna přesvědčení. Tato postava může obětovat bod svojí víry ve prospěch jiné postavy předané jako bod v přesvědčení, kde se přesvědčení posune tím směrem, který postava jež obětuje svojí víru má. Tato akce se provádí v kostele u Kříže přesvědčení. Prakticky průběh změny je následovný. Postava klerik, úroveň skillu víry 61, přesvědčení Zákonné dobro se rozhodne umožnit jiné postavě posunout její přesvědčení. Vzhledem k tomu, že klerik je Zákonné dobro, bude se přesvědčení posouvat směrem k dobru. Klerik nabije Kříž přesvědčení svojí vírou (přijde o bod své víry) a následně si dotykem tohoto kříže nechá druha postava posunout svoje přesvědčení o 1 bod směrem k dobru. Pokud tak neučiní do deseti vteřin od nabití kříže, kříž o svou energii přijde.

Oltář na oběť v Očistci.
Změněn systém jakým se určuje, zda-li bůh Olios přijme vaší oběť a daruje vám krystal života.
- Olios nepřijme oběť od postavy jež má level menší než deset. Oběť si ani nevezme.
- U postav nad level deset se postava pro získání krystalu musí vyplatit věcmi v celkové hodnotě vyšší než 2000 násobek svého levelu. Tzn. Má-li postava level 12, je potřeba obětovat tolik věcí v takové hodnotě, aby jejich základní hodnota dosáhla alespoň 24000. Počítá se základní cenou předmětu, tzn. bez bonusu či penalt s kterými operují NPC obchodníci. Celková hodnota věcí se navyšuje o skill víry. To znamená, když postava například obětuje adamitový magický meč o celkové hodnotě 20000 a má skill víry 20, což pro boha Oliose vyjadřuje celkovou obětovanou hodnotu 24000 a tudíž odpovídající částku. Existuje zde však možnost, že Bůh Olios nemá dobrou náladu a nedaruje krystal ani v případě odpovídající částky. Tato šance je přesně 25%.

Úprava systému víry:
1. Pokud je postava pod účinkem pravidelné denní mše, má po smrti šanci na přímé oživení. Vztahuje se to jen na postavy se skillem víry 10 a více. V pravém dolním okně se vypisuje zda postava má tuto možnost. Šance je vyjádřena hodem d100 proti skillu víry. Postava bude oživen a přenesena do Chrámu Pohody (Oliose) pokud si postava hodí do výše svého skillu. Vlastní oživení proběhne během dvou minut. Pokud bude postava během této doby oživena jinak, nic se neprovede. Za oživení zaplatí postava 3 body víry.
2. Postava s levelem 10 a více která je pod účinkem pravidelné denní mše nepotřebuje v očistci kámen života pro cestu zpět.
3. Postava která umře aniž by byla pod účinkem pravidelné denní mše ztratí 1 bod víry pokud aspoň jeden má.

Nahoru

Pravidla a doporučení pro stavitele světů v NWN toolsetu.

Tento text je určen předvším pro současné a budoucí WB (World Builder – Stavitel Světa), kteří chtějí svojí prácí přispět do modulu Demony, ale obsahuje zkušenosti, které se myslím hodí, káždému tvořiteli nového modulu pro NWN.

Jak se stát WB?
1. Nejdřive se seznamte s hrou. Tedy zahrajte si například originální modul jako hráč, nebo si stáhněte nějaký modul z našeho webu, kde jsou moduly v českém a slovenském jazyce. Pokud zvládáte dobře anglicky stáhněte si z Vaultu nějaký kvalitní modul. Doporučuji také naštívit některé perzistentní světy na síti, například náší Demonu.
2. Seznamte se s NWN toolsetem, programem na stavbu dobrodružství. Přečtěte si výborně napsaný tutorial od Sutica.
3. Zkuste si vytvořit svojí první lokaci a osadit ji NPC. Hrajte si s toolsetem, testujte, zkoušejte, experimentujte.
4. Pokud si rádi čtete dokumentace v angličtině, spousty jich najdete na Vaultu.
5. Pokud máte pozitivní vztah k programování, naučte se scriptovat. Na našich stránkách najdete rozpracovaný textík o scriptování v češtině. Angličtinářům doporučuji NeverWinter Lexicon, který vám odpoví na většinu vašich otázek ohledně scriptování v NWN toolsetu.
6. Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoc, prosím použijte naše forum. Preferujte tento komunikační prostředek před mailem a ICQ.


Kdo je to WB?

World Builder neboli Stavitel Světa tvoří prostředí pro dobrodružství ve fantazi světě NWN. Své vytvořené lokace osazené nebezpečnými příšerami a cizíma postavami, které vám zadávají úkoly ukládá do souboru, kterému říkáme modul. Modul může být jedno málé dobrodružství pro hru jednoho hráče, nebo veliký perzistentní svět kde hráči prožívají své imaginární životy.

Pravidla a doporučení pro WB:

1.Upřednostňujte kvalitu před kvantitou.
2. Práci si po sobě vždy kontrolujte. Nahrajte si modul u sebe a projděte si všechno co jste vytvořili. Na testování nešetřete časem, vyzkoušejte všechny dané možnosti. Kontrolujte svou práci ve více lidičkách. Vic hlav víc ví a najdete víc chyb. Na Game Zone je možnost testovat modul v testovací místnosti.
3. Dávejte si pozor na orientaci při přechodu mezi lokacemi, tak aby PC po přechodu z jedné lokace do druhé držela správný směr. Nastavte správný směr waypointu. To znamená jestliže jdu s postavou na sever po přechodu do druhé lokace musím být stále moje postava otočena k severu a musí se nacházet na jižní straně druhé lokace. Jedná se o velmi častou chybu WB!
4. Pokud vytváříte nebo upravujete scripty, dávejte vždy build celého modulu. Pokud při buildu se vám v logu objeví chyba ve vašem scriptu, snažte se opravit tuto chybu.
5. Jedna ze základních podmínek je naprosto originální ResRef (jedinečná identifikace objektu) lokací, věcí, monster, setkání, scriptů, umístitelných objektů, obchodů, zvuků, dialogů, atd.. Pokud vytváříte nějaký nový objekt, pojmenujte to nejdříve kratším jménem, jelikož ResRef může mít maximálně 16 znaků. Doporučuji u všech objektů dávat svůj prefix. Například když tvořím lokaci Zelené Údolí, tak ji při prvním vytvoření pojmenuji jin_zelene_udoli, první tři písmena vyjadřují moji osobu, čímž zaručím jedinečnost. Podle zadaného textu se pak automaticky pojmenuje ResRef a Tag (štítek pro identifikaci objektu) lokace, toto platí i pro ostatní objekty. Pokud máte chybný ResRef,vytvořit kopii objektu a správně ho pojmenujte, originál pak smažte. Resref a tag by měl být stejný, pokud to jde.
6. Informujte ostatní WB na forum na čem pracujete.
7. Zaměření lokací. Je obecnou snahou, aby na pozemních lokacích nepobíhala naprostá změť ruzných kombinací NPC, ale jen ty, které se do dané atmosféry lokace hodí. Nepřehánějte to s počtem setkání, ani přespříliž různorodou plejádou kombinací netvorů, umístitelných objektů a zvuků, vše by mělo ladit a zapadat do výsledné atmosféry lokace.
8. Pokud tvoříte nové lokace pro náš svět, mějte na paměti, že je potřeba je někam do reálii Demony umístit. To znamená, že do toho musí zapadat. Nejen co se návaznosti lokaci týče, ale též musí být pro hráče věrohodné. Je lepši začít tvořit ve chvíli, kdy už mám poměrně slušný přehled o topografii stávajicího světa. Když tvoříte, tvořte účelenou sadu lokací. Například Země skřítků, jež bude mít například celkem 20 lokací které k sobě patří.
9. Pokud tvoříte objekty mimo master modul, nejdříve si vytvořte novou lakaci a připojte si všechny HAKy modulu Demony v pořadí poslední konfig?.hak, demonahak3.hak, demonahak2.hak a demonahak1.hak a stáhněte si exportní soubor s paletou custome placablu, aby jste mohli dělat lokace pestřejší.
10. Pokud vás zajímá co je to ten HAK, podívejte se na naše stránky na tutorial od Or-Hora.
11. Vyhrajte si s každou lokací. Není učelný vytvořit spoustu obyčejných lokací, ale raději menši počet skutečných perel.

Pravidla pro práci s master modulem:

Ostrou verzi modulu, která se vždy při uzavření verze modulu nahrává na server, nazýváme master modul. Do master modulu můžou WB kteří k němu nemají přístup přispívat pomocí *.erf souborů (exportní soubory NWN toolsetu).

1. S mastrem modulem můžou pracovat jen vybraní WB, kteří se prezentovali kvalitní samostatnou prací.
2. Pokud importujete věci do master modulu, dávejte si pozor na to co tam importujete a zda nepřepisujete nějaké nové věci starými scripty. Každý objekt na sebe při exportu nabalí sadu scriptů, které mají k němu nějakou vazbu.

Nahoru

 
 

Pravidla

Předmluva

Pravidla

Popis XP systému

Postihy za smrt

Resting

Limit postav

Systém víry

Pravidla a doporučení pro stavitele světů v NWN toolsetu.