Neverwinter Nights by Tichondrius

Banner-Tichondrius

Hratelné rasy a Skilly


Hratelné rasy

Ve Faerunu se nachází mnoho ras, každá z nich je v něčem zvláštní. V Neverwinter nights si můžete vybrat ze sedmi hratelných ras.

Lidé(Human)
Lidé se nejlépe ze všech ras přizpůsobují novému prostředí a rychle se učí nové dovednosti.
 • Oblíbené povolání(každé)
 • Rychle zvládají skilly: 1 extra feat na 1. levelu
 • Dovední: 4 extra skill body na 1. levelu a +1 za každý level.
Trpaslíci(Dwarf)
Trpaslíci jsou velice odolní zraněním a magii, jsou velice obávaní bojovníci.
 • Trpasličí změny vlastností: +2 odolnost, -2 charisma
 • Oblíbené povolání(Bojovník)
 • Speciální: Stonecunning, Darkvision, Hardinnes vs. poison, Hardinnes vs. spells, Offensive training vs. Orcs, Offensive training vs. Goblinoids, Defensive training vs. Giants, Skill affinity(Lore)
Elfové(Elf)
Krásní, urození a smrtící. Elfové jsou spjati s magií už ze své podstaty. Elfové se mohou dožít až 700 let.
 • Elfí změny vlatností: +2 obratnost, -2 odolnost
 • Oblíbené povolání(Mág)
 • Speciální: Immunity to Sleep, Hardinnes vs. Enchantments, Bonus Profiencies(Long sword, Rapier, Shortbow, Longbow), Skill affinity(Listen, Search, Spot), Keen senses, Low-light vision
Gnómové(Gnome)
Gnómové jsou známí pro svou vynalézavost, techničnost a vědátorství. Dožívají se 350-500 let.
 • Gnómské změny vlastností: +2 odolnost, -2 síla
 • Oblíbené povolání(Mág)
 • Speciální:Small Stature, Hardiness vs. Illusions, Offensive Training vs. Reptilians, Offensive Training vs. Goblinoids, Defensive Training vs. Giants, Skill Affinity (Listen, Concentration), Spell Focus (Illusion), Low-light vision
Půl-Elfové(Half-Elf)
Z pohledu lidí vypadají jako elfové, z pohledu elfů vypadají jako lidé. Půl-Elfové vznikli spojením lidí a elfů, dožívají asi 180 let.
 • Oblíbené povolání(každé)
 • Speciální: Immunity to Sleep, Hardiness vs. Enchantments, Partial Skill Affinity (Listen, Search, Spot), Low-light vision
Půl-Orci(Half-Orc)
Vznikli spojením lidí a Orků. Jsou agresivní, radši jednají, než přemýšlejí a radši bojují, než se hádají. Dožívají se asi 75 let.
 • Půl-Orčí změny vlastností: +2 síla, -2 inteligence, -2 charisma
 • Oblíbené povolání(Barbar)
 • Speciální: Darkvision
Půlčíci(Halfling)
Drobní a dovední. Občas jsou pokládáni za slabé, ale to jen hlupáky.
 • Půlčické změny dovedností: +2 obratnost, -2 síla
 • Oblíbená rasa(Zloděj)
 • Speciální: Small Stature, Skill Affinity (Move Silently, Listen), Lucky, Fearless, Good Aim
Skilly

Každé povolání má své vlastní skilly, které preferuje. Preferovaný skill je ten, do kterého musí hráč vložit jen jeden skill bod aby si zvýšil skill o jeden. Do ostatních dovedností musí hráč vložit dva skill body, aby mu skill vzrostl o jeden.

Animal Empathy - Umožní ocharmovat nebo ovládnout divoká a nepřátelská zvířata. Základní DC je 20krát Hit Dice u divokých zvířat a  24krát Hit Dice u magických. Pokud Váš dokážete hodit číslo, které je vyšší než DC zvířete, ocharmujete ho, pokud hodíte číslo minimálně o 6 větší, než je DC zvířete, ovládnete ho. Zvíře zůstává pod kontrolou 1kolo/level postavy.

Vlastnost: Charisma

Concentration - Pokud kouzlíte a někdo vás zasáhne, pomocí koncentrace máte větší šanci na úspěšné seslaní kouzla. Také se používá k vyhnutí se účinkům skillu Pomluva(Taunt).

DC je rovno 10, plus utrpené zranění, plus level kouzla, které sesíláte. Pokud je nepřítel od vás blíže než čtyři metry, získáváte navíc postih 4.

Vlastnost: Odolnost

Disable Trap - Používá se při různých akcích s pastmi. Základní DC je nastaveno obtížností pasti. Můžete past prohlédnout (DC se zmenší o 7), označit ji, aby ji viděli všichni členové družiny(DC -5), vyřadit ji z provozu(základní DC) a sebrat ji pro pozdější použití(DC +10).

Speciální: Pouze zloději mohou vyřazovat pasti o DC větší než 25. Pokud máte v tomto skillu 5 a více bodů, dostáváte +2 na hody v tomto skillu.

Vlastnost: Inteligence

Discipline - Obrana proti útočným featům jako je: Disarm, knockdown, Called shot, Sap... DC je rovno útočníkovu hodu na útok.

Vlastnost: Síla

Heal - Určuje, kolik HP jste si schopni vyléčit pomocí Healing kitů. Na vyléčení nemoci/jedu stačí přehodit její DC. I pokud se nepodaří vyléčit nemoc, postavě jsou vyléčeny HP.

Vlastnost: Moudrost

Hide - Ukrytí se před nepřáteli. Pokud jste ukryti, porovná se váš skill ukrytí a skill Spot útočníka včetně všech postihů za nošení zbroje atp. Pokud uspějete zůstanete neviděni.

Speciální: Skilly Hide a Move silently se používají k jedné akci - Stealth mode. Pohyb v tomto módu je zpomalen a používání zbroje nebo louče snižuje tuto schopnost. Naopak málo světla může poskytnout bonus. Pokud se charakter nepohybuje, je težší ho najít, stejně tak, pokud je malé postavy.

Vlastnost: Obratnost

Listen - Zvyšuje šance na nalezení skrytých nepřátel. Váš skill Listen se porovná se skillem útočníka Move silently. Při úspěšném hodu se nepřítel zviditelní a je možno ho zasáhnout.

Speciální: Pokud stojíte, dostáváte +5 bonus na tento skill. Charakter s Alertness featem získává +2bonus na hody. Hraničáři získávají bonus pokud házejí proti favorizovanému nepříteli. Elfové, gnómové a půlčíci získavají +2 bonus, půl-elfové +1.

Vlastnost: Moudrost

Lore - Schopnost rozpoznávat neznámé(neidentifikované) předměty.

Vlastnost: Inteligence

Move Silently - Tichý pohyb. Můžete se přiblížit aniž by si vás nepřátelé všimli. Při hodu se porovnává s Listen skillem útočníka.

Speciální: Skilly Hide a Move silently se používají k jedné akci - Stealth mode. Pohyb v tomto módu je zpomalen a používání zbroje nebo louče snižuje tuto schopnost. Naopak málo světla může poskytnout bonus.

Vlastnost: Obratnost

Open Lock - Umožňuje odemykat dveře a truhly. DC se nastavuje při vytváření předmětu.

Speciální: Pokud použijete Thief Tools, získáváte různé bonusy, ale zničí se po použití, ať už jste úspěšní nebo ne.

Vlastnost: Obratnost

Parry - Defenzivní postavení v boji, kdy neútočíte, jenom se bráníte a občas uděláte náhlý výpad. Můžete odrazit tolik útoků, kolik máte v daném kole.

Speciální: Pokud je při hodu rozdíl více než 10, je proveden protiútok.

Vlastnost: Obratnost

Perform - Může použít pouze bard, umožňuje hrát bardské písně, které dávají bonusy v boji a znevýhodňují nepřítele. Určuje také, jak silné budou jeho písně. Učinkují do vzdálenosti třiceti stop okolo barda.

Vlastnost: Charisma

Persuade - V některých koverzacích má možnost postava přesvědčit NPC a získat tak dodatečné informace nebo poklady. DC se mění podle postavy, se kterou mluvíte.

Vlatnost: Charisma

Pick Pocket - Schopnost ukrást jiným postavám předměty z inventáře. Krádež probíhá ve dvou fázích, v první se nalezne kradený předmět a okradená postava nesmí zaznemenat krádež. V druhé se porovná váš skill s DC okradené postavy. Základní je 20, u nepřátelských postav 30. Pokud budete přistiženi, postava se stane nepřátelskou. Pokud uspějete, předmět se objeví ve vašem inventáři.

Vlastnost: Obratnost

Search - Schopnost nacházet důležité nebo drahé předměty a pasti. DC se spočítá ze skillu pokladače pasti a její síly. Pouze zloději mohou detekovat pasti s DC vyšší než 25.

Speciální: Při pasivním hledání je max vzdálenost 5 stop, při aktivním 10 stop. Elfové a trpaslíci mají +2 bonus, půl-elfové +1.

Vlastnost: Inteligence

Set Trap - Schopnost pokládat pasti ze svého inventáře.
Spellcraft - Umožňuje identifikovat sesílané kouzlo a použít protikouzlo.
Spot - Schopnost vidět ukryté nebo zakamuflované věci.

Use Magic Device - Schopnost použít nějakou věc, která má omezené použití, např.: určitým povoláním, přesvědčením...

Nahoru


 
 

Rasy a Skilly


Hratelné rasy

Skilly