Neverwinter Nights by Tichondrius

Banner-Tichondrius

Featy


 

Na této stránce naleznete kompletní překlad všech odborností (featů) přímo od překladatele Adama Rambouska.

Alertness (Ostražitost)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Podrobnosti: Díky dokonalým smyslům získává +2 bonus při ověření Všímavosti a Naslouchání.
Použití: Automatické

Nahoru

Ambidexterity (Obouručnost)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Obr 15+

Je požadováno pro: Vylepšený boj dvěma zbraněmi

Podrobnosti: Při boji se dvěma zbraněmi snižuje tato odbornost penalizaci levé ruky o 4. Použití: Je použita automaticky při boji se dvěma zbraněmi. Hraničáři získají tuto odbornost automaticky s úrovní 1.

Nahoru

Armor Proficiency Heavy (Zacházení se zbrojí těžká)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Zacházení se zbrojí (lehká) a Zacházení se zbrojí (střední)
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití těžké zbroje. Použití: Automatické. Bojovníci, paladinové a klerikové již tuto odbornost mají.

Nahoru

Armor Proficiency Medium (Zacházení se zbrojí střední)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Zacházení se zbrojí (lehká)
Je požadováno pro: Zacházení se zbrojí (těžká)
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití střední zbroje. Použití: Automatické. Všechna povolání mimo mnichů, zlodějů, zaklínačů a čarodějů již tuto odbornost mají.

Nahoru

Armor Proficiency Light (Zacházení se zbrojí lehká)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad:Žádný
Je požadováno pro: Zacházení se zbrojí (střední)
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití lehké zbroje. Použití: Automatické. Všechna povolání kromě mnichů, zaklínačů a čarodějů již tuto odbornost mají.

Nahoru

Called Shot (Cílený útok)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Bonus k základnímu útoku +1 nebo vyšší
Je požadováno pro: Podkopnutí
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje provést zmrzačující útok na protivníkovy paže nebo nohy. Cílené zásahy jsou prováděny s penalizací -4 a musí překonat ověření dovednosti Výcvik. Úspěšný cílený zásah proti nohám snižuje rychlost protivníkova pohybu o 20%. Úspěšný cílený zásah proti pažím přidává kumulativní -2 penalizaci k hodům na útok nepřítele.
Použití: Výběrem

Nahoru

Cleave (Sekáček)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Sil 13+, Drtivý útok
Podrobnosti: Pokud postava zabije svého protivníka, získává dodatečný útok proti libovolnému nepříteli, který je v dosahu zbraně na blízko.
Použití: Automatické.
Zvláštní: Mniši tuto odbornost získávají na první úrovni.

Nahoru

Combat Casting (Kouzlení v boji)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Postava je odborníkem v sesílání kouzel v boji. Není u ní uplatňována standardní -4 penalizace při ověření koncentrace, když se vyskytuje do tří metrů od nepřítele.
Použití: Automatické

Nahoru

Deflect Arrows (Odchýlení šípů)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Obr 13+, Vylepšený útok beze zbraně
Podrobnosti: Postava se může pokusit odklonit jednu střelu za kolo. Provádí se stejným způsobem jako záchranný hod na reflexy vůči TO.
Použití: Automatické, pokud není postava nepřipravená. Mniši získávají tuto odbornost automaticky na 2. úrovni

Nahoru

Disarm (Odzbrojení)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Int 13+.
Je požadováno pro: Zlepšené odzbrojení.
Podrobnosti: Postava se může v boji pokusit odzbrojit protivníka. Na pokus o odzbrojení se použije penalizace -6 k útočnému hodu a bojovník s větší zbraní získá +4 bonus na každý rozdíl mezi kategoriemi. Úspěšný zásah způsobí normální zranění a pokud oponent neuspěje v ověření Výcviku, potom mu zbraň vypadne z ruky.
Použití: Výběrem. Odzbrojení vyvolá možný útok do odkrytí.

Nahoru

Dodge (Uhýbání)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Obr 13+.
Je požadováno pro: Pohyblivost.
Podrobnosti: Postava získává +1 úhybný bonus k OC vůči útoku svého cíle nebo posledního útočníka.
Použití: Automatické, nicméně podmínky, které ruší bonus obratnosti k OC také ruší úhybné bonusy. Vícenásobné úhybné bonusy (rozdílné odbornosti, rasové bonusy) se sčítají.

Nahoru

Empower Spell (Zesílení kouzel)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 2. úrovně.
Podrobnosti: Všechny proměnné, číselné účinky posílených kouzel jsou zvýšeny o 50%. Posílené kouzlo způsobuje o 50% více zranění, má o 50% větší dosah a oblast působení atd. Posílení nezvyšuje trvání kouzla.
Použití: Posílené kouzlo zabírá kapacitu kouzel o dvě úrovně výš, než normální. Záchranné hody a proti-hody, jako například ty co jsou prováděny během kouzla Rozptyl magii nejsou ovlivněny.

Nahoru

Extend Spell (Prodloužení kouzla)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Prodloužená kouzla mají dobu své účinnosti zdvojnásobenu oproti normálnímu trvání.
Použití: Prodloužené kouzlo zabírá kapacitu kouzel o jednu úroveň výš, než normální.
Poznámka: Kouzla s okamžitým nebo trvalým účinkem nejsou touto odborností ovlivněny.

Nahoru

Extra Turning (Extra odvracení)
Typ odbornosti: Zvláštní
Předpoklad: Výlučně pro kněží a paladiny.
Podrobnosti: Tato schopnost vyšší moci umožňuje postavě odvracet nemrtvé šestkrát za den.
Použití: Automatické

Nahoru

Great Fortitude (Velká vnitřní síla)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je tvrdší než normálně. Získává +2 bonus ke všem hodům na Výdrž.
Použití: Automatické.

Nahoru

Improved Critical ( Vylepšený kritický zásah)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Zacházení s danou zbraní, základní útočný bonus +8 nebo vyšší
Podrobnosti: Bojová vlastnost zdvojuje rozsah kritického nebezpečí pro danou zbraň. Dlouhý meč, který normálně hrozí kritickým zásahem při hodu 19-20 bude teď hrozit při hodu 17-20.
Použití: Automatické. Rozsah hrozby u Ostrých zbraní je již zdvojen a s touto odborností je ztrojnásoben. Tato odbornost může být vybrána vícekrát, pokaždé pro novou kategorii zbraní.
Výjimky: Půlčíci a gnómové jsou malá stvoření a jako takoví nemohou nikdy používat následující velké zbraně - hrozivý palcát, dvojbřitý meč, dvojitá sekera, velká sekera, velký meč, halapartna, těžký cep a kosa.

Nahoru

Improved Disarm (Vylepšené odzbrojení)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Int 13+, Odzbrojení
Podrobnosti: Postava s touto odborností se naučila nevyvolat útok do odkrytí, když se pokouší odzbrojit protivníka. Úspěch vyrazí protivníkovi jeho zbraň z ruky. Penalizace pro pokus o odzbrojení je snížena na -4.
Použití: Výběrem

Nahoru

Improved Knockdown (Vylepšený sražení)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Sražení, základní útočný bonus +7
Podrobnosti: Postava s touto odborností se počítá do kategorie o jedno vyšší co se týče velikosti, když se pokouší o útok sražením. Všechny ostatní podmínky sražení stále platí.
Použití: Výběrem.
Mniši získají tuto odbornost automaticky na úrovni 6.

Nahoru

Improved Parry (Vylepšený kryt)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Int 13+.
Podrobnosti: Postava získá +4 způsobilostní bonus ke svému protihodu na útok, při použití dovednosti Kryt.
Použití: Automatické.

Nahoru

Improved Power Attack (Vylepšený drtivý útok)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Sil 13+, Drtivý útok.
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje postavě vyměnit -10 penalizaci ke svému hodu na útoku za +10 bonus ke způsobovanému zranění. Je velmi užitečná při boji s tvrdými, ale snadno zasažitelnými protivníky.
Použití: Bojový mód

Nahoru

Improved Two Weapon Fighting (Vylepšený Boj dvěma zbraněmi)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Boj dvěma zbraněmi, Obouručnost, základní útočný bonus +9 nebo vyšší.
Podrobnosti: Postava s touto odborností může získat dodatečný útok levou rukou (s penalizací -5 pro hod na útok).
Použití: Automaticky.
 Hraničáři získají tuto odbornost na úrovni 9, i když nesplňují dané předpoklady.

Nahoru

Improved Unarmed Combat (Vylepšený boj beze zbraně)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Je požadováno pro: Omračující pěst, Odchýlení šípů.
Podrobnosti: Ozbrojení protivníci již nadále nemají příležitost pro útok do odkrytí pokud se postava pokusí o neozbrojený útok.
Použití: Automatické.
Mniši získávají tuto odbornost automaticky na 1. úrovni.

Nahoru

Iron Will (Železná vůle)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný.
Podrobnosti: Silná mysl postavy jí dává +2 bonus ke všem hodům na Vůli.
Použití: Automatické

Nahoru

Knockdown (Sražení)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Je požadováno pro: Vylepšené sražení.
Podrobnosti: Postava s touto dovedností se může pokusit srazit protivníka na zem. Provede hod na útok s postihem -4 a pokud je úspěšný, protivník provede protiověření Výcviku. Pokud postava zvítězí je protivník sražen na zem.
Použití: Výběrem.
Ležící postavy nemohou útočit. Postava získává +4 bonus při útoku na ležící protivníky, ale -4 penalizaci při použití střelných zbraní. Postava se může pokusit srazit pouze ty protivníky, kteří mají maximálně o jeden stupeň větší nebo menší postavu. Protivník získává +4 bonus ke svému protiověření za každý stupeň velikosti o který je větší než útočník nebo naopak penalizaci -4 pokud je menší.
Mniši získávají tuto dovednost automaticky na úrovni 6.

Nahoru

Lightning Reflexes (Bleskové reflexy)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Podrobnosti: Reflexy postavy jsou rychlejší než obvykle, získává tím +2 bonus ke všem záchranným hodům na Reflex.
Použití: Automatické.

Nahoru

Maximize Spell (Maximalizované kouzlo)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 3. úrovně.
Podrobnosti: Maximalizované kouzlo má všechny své číselné účinky - včetně zranění, počtu cílů atd. - na maximálních hodnotách.
Použití: Maximalizované kouzlo zabírá kapacitu kouzel o tři úrovně výš, než normální. Záchranné hody a protihody, jako například ty co jsou prováděny během kouzla Rozptyl magii nejsou ovlivněny.

Nahoru

Mobility (Pohyblivost)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Obr 13+, Uhýbání
Podrobnosti: Postava s touto odborností se dokáže účinněji vyhýbat útokům do odkrytí. Získává proti nim +4 úhybný bonus k OC.
Použití: Automatické, nicméně podmínky, které ruší bonusy obratnosti k OC, ruší také úhybné bonusy. Vícenásobné úhybné bonusy (z rozdílných odborností nebo rasových bonusů) se sčítají.

Nahoru

Point Blank Shot (Výstřel na slepo)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Je požadováno pro: Rychlá střelba
Podrobnosti: Postava s touto odborností ruší -4 penalizaci pro použití střelných zbraní při boji zblízka a získává dodatečný bonus +1 k útoku a zranění střelnou zbraní, když je cíl v dosahu 15 stop.
Použití: Automatické.

Nahoru

Power Attack (Drtivý útok)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Str 13+.
Je požadováno pro: Sekáček, Vylepšený drtivý útok.
Podrobnosti: Postava s touto odborností dokáže provádět mocné, ale neohrabané útoky. Pokud je Drtivý útok vybrán, přidává +5 bonus ke zranění, ale za cenu -5 penalizace k hodu na útok.
Použití: Bojový mód

Nahoru

Quicken Spell (Zrychlená kouzla)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 4. úrovně.
Podrobnosti: Zrychlená kouzla je možné sesílat okamžitě a tím jsou neovlivněna protikouzly nebo přerušením. Zrychlené kouzlo je sesíláno jako volná akce a ve stejném kole je možné provést další akci včetně seslání dalšího kouzla. Během jednoho kola je možné seslat pouze jedno urychlené kouzlo.
Použití: Urychlené kouzlo zabírá kapacitu kouzel o čtyři úrovně výš, než normální.

Nahoru

Rapid Shot (Rychlá střelba)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Obr 13+, Míření.
Podrobnosti: Postava s touto odborností získává dodatečný útok střelnou zbraní na kolo (mimo kuše). Když je Rychlá střelba vybrána, dodatečný útok probíhá s nejvyšším základním útočným bonusem postavy, ale všechny útoky kola jsou postiženy penalizací -2.
Použití: Výběrem

Nahoru

Sap (Omračující úder)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Základní útočný bonus +1, Cílený zásah.
Požadován pro: Omračující pěst.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je schopna v boji provést zvláštní omračující útok. Provede hod na útok s penalizací -4 a pokud úder úspěšně zraní protivníka, musí obránce uspět při ověření Výcviku s TO rovnou útočníkovu hodu na útok. Pokud obránce neuspěje, je omráčen na 12 sekund. Použití: Výběrem

Nahoru

Shield (Štít)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Základní útočný bonus +1, Cílený zásah.
Požadován pro: Omračující pěst.
Podrobnosti: Tato dovednost umožňuje postavě účinné použití štítu.
Použití: Výběrem

Nahoru

Skill Focus( Zaměření na dovednost)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Schopný použít danou dovednost.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je zběhlá v dané dovednosti a získává +3 bonus na všechny její ověření.
Použití: Automaticky. Tuto odbornost je možné si vybrat vícekrát, ale účinek se nesčítá. Používá se pokaždé pro jinou dovednost.

Nahoru

Spell Focus ( Zaměření na kouzlo)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je zběhlá v dané škole magie a získává +2 bonus k TO všech kouzel, která pod tuto školu spadají.
Použití: Automaticky. Tuto odbornost je možné si vybrat vícekrát, ale účinek se nesčítá. Používá se pokaždé pro jinou školu magie.
Gnómové získávají Zaměření na kouzlo (iluze) automaticky na úrovni 1.

Nahoru

Spell Penetration (Proniknutí kouzla)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Sesilatel s touto odborností získává +2 bonus pro proražení odolnosti cíle vůči kouzlům.
Použití: Automatické.

Nahoru

Still Spell (Nehybná kouzla)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Nehybná kouzla jsou sesílána bez pohybové složky. Všechny penalizace způsobené sesíláním kouzla ve zbroji se na kouzla připravená za pomocí této odbornosti nevztahují.
Použití: Nehybné kouzlo zabírá kapacitu kouzel o jednu úroveň výš, než normální.

Nahoru

Stunning Fist (Omračující pěst)
Typ odbornosti: Obecná Předpoklad: Obr 13+, Mod +13, Vylepšený útok beze zbraně, základní útočný bonus +8 nebo vyšší.
Podrobnosti: Postava s touto odborností se může pokusit o zmrzačující útok s penalizací -4 na útok a -4 ke zranění. Pokud se věc podaří, cíl musí uspět v záchraně na Výdrž (TO 10 + 1/2 útočníkovy úrovně + útočníkův modifikátor moudrosti) nebo bude zadržen na tři kola. Tento útok může být použit jednou denně na každé čtyři úrovně postavy.
Použití: Výběrem.
Mniši získávají tuto odbornost automaticky na první úrovni i kdyby nesplňovali předpoklady. Stejně tak nemají mniši žádnou útočnou penalizaci nebo penalizaci ke zranění. Mohou používat tuto dovednost jednou denně na každou svoji úroveň.
Mechanická stvoření a nemrtví jsou vůči tomuto útoku imunní stejně jako ostatní stvoření, která jsou imunní vůči kritickému zásahu.

Nahoru

Silent Spells (Tichá kouzla)
Typ odbornosti: Metamagická
Předpoklad: Schopnost sesílat kouzla 1. úrovně.
Podrobnosti: Tichá kouzla jsou sesílána bez nutnosti je vyslovit.
Použití: Tiché kouzlo zabírá kapacitu kouzel o jednu úroveň výš, než normální.

Nahoru

Toughness (Energičnost)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je tvrdší než normálně, získává jeden dodatečný život na úroveň. Životy získá zpětně, když si vybere tuto odbornost.
Použití: Automaticky

Nahoru

Two - Weapon Fighting (Boj dvěma zbraněmi)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný
Je požadováno pro: Vylepšený boj dvěma zbraněmi.
Podrobnosti: Postava s touto odborností snižuje penalizace aplikované normálně při boji se dvěma zbraněmi. Standardní penalizace -6 pro pravou ruku a -10 pro levou se mění na -4 pro pravou a -8 pro levou. Obouručnost dále snižuje útočnou penalizaci druhé zbraně o 4 (na -4/-4). Nejlepších výsledků lze dosáhnout, když je zbraň v levé ruce lehká. Tím se ještě sníží penalizace pro pravou i levou ruku o 2 (na -2/-2). Hraničáři získávají tuto odbornost automaticky na úrovni 1.
Použití: Tato odbornost je automaticky používána během boje.

Nahoru

Weapon Finesse (Lehké zbraně)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Základní útočný bonus +1 nebo vyšší.
Podrobnosti: Postava s touto odborností je zběhlá v jemném a efektivním používání lehkých zbraní. To jí umožňuje provádět hody útoku s modifikátorem obratnosti místo síly (pokud je obratnost vyšší než síla).
Použití: Automaticky, při použití jedné z následujících zbraní: dýka, ruční sekyra, kama, kukri, lehké kladivo, palcát, rapír, krátký meč, srp a neozbrojený útok.

Nahoru

Weapon Focus (Zaměření na zbraň)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Ovládání vybraného typu zbraně, základní útočný bonus +1 nebo vyšší.
Je požadováno pro: Specializace na zbraň (pouze bojovník).
Podrobnosti: Postava s touto odborností je obzvláště zběhlá v používání dané zbraně a získává +1 bonus při jejím použití.
Použití: Automaticky. Tuto odbornost je možné si vybrat vícekrát, ale účinek se nesčítá. Používá se pokaždé pro jinou zbraň.
Zvláštní: Půlčíci a gnómové jsou malá stvoření a jako takoví nemohou nikdy používat následující velké zbraně: hrozivý palcát, dvojbřitý meč, dvojitá sekera, velká sekera, velký meč, halapartna, těžký cep a kosa.

Nahoru

Weapon Proficiency Exotic (Exotické zbraně)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Základní útočný bonus +1 nebo vyšší.
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití všech exotických zbraní. Seznam exotických zbraní zahrnuje meč bastard, hrozivý palcát, dvojitou sekyru, kamu, katanu, kukri, kosu, šuriken a dvojbřitý meč.
Normální: Postava nemůže použít zbraň, kterou neovládá.
Použití: Automaticky

Nahoru

Weapon Proficiency Martial (Smrtící zbraně)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný.
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití všech smrtících zbraní. Seznam smrtících zbraní zahrnuje válečnou sekyru, velkou sekyru, velký meč, halapartnu, ruční sekyru, těžký cep, lehký cep, lehké kladivo, dlouhý luk, dlouhý meč, rapír, scimitar, krátký meč, krátký luk, vrhací sekyru a válečné kladivo.
Normální: Postava nemůže použít zbraň, kterou neovládá.
Použití: Barbaři, bojovníci, paladinové a hraničáři automaticky ovládají všechny smrtící zbraně.

Nahoru

Weapon Proficiency Simple (Jednoduché zbraně)
Typ odbornosti: Obecná
Předpoklad: Žádný.
Podrobnosti: Tato odbornost umožňuje účinné použití všech jednoduchých zbraní. Seznam jednoduchých zbraní zahrnuje kyj, dýku, palcát, srp, kopí, řemdih, lehkou a těžkou kuši a prak.
Normální: Postava nemůže použít zbraň, kterou neovládá.
Použití: Všechny postavy mimo druidů, mnichů, zlodějů a čarodějů automaticky zvládají jednoduché zbraně. Kouzlo Tenserova proměna umožňuje čaroději dočasně používat všechny jednoduché zbraně.

Nahoru

Weapon Specialization (Specializace ve zbrani)
Typ odbornosti: Zvláštní
Předpoklad: Musí být bojovníkem, základní útočný bonus +4, Zaměření na zbraň ve vybrané skupině zbraní.
Podrobnosti: Postava s touto odborností obzvlášť usilovně cvičila s konkrétní skupinou zbraní a získala +2 bonus ke zranění, pokud použije takovou zbraň v boji. Použití: Tuto odbornost je možné si vybrat vícekrát, ale účinek se nesčítá. Používá se pokaždé pro jinou zbraň.
Zvláštní: Půlčíci a gnómové jsou malá stvoření a jako takoví nemohou nikdy používat následující velké zbraně: hrozivý palcát, dvojbřitý meč, dvojitá sekera, velká sekera, velký meč, halapartna, těžký cep a kosa.

Nahoru

 
 

Featy


Alertness

Ambidexterity

Armor Proficiency Heavy

Armor Proficiency Medium

Armor Proficiency Light

Called Shot

Cleave

Combat Casting

Deflect Arrows

Disarm

Dodge

Empower Spell

Extend Spell

Extra Turning

Great Fortitude

Improved Critical

Improved Disarm

Improved Knockdown

Improved Parry

Improved Power Attack

Improved Two Weapon Fighting

Improved Unarmed Combat

Iron Will

Knockdown

Lightning Reflexes

Maximize Spell

Mobility

Point Blank Shot

Power Attack

Quicken Spell

Rapid Shot

Sap

Shield

Skill Focus

Spell Focus

Spell Penetration

Still Spell

Stunning Fist

Silent Spells

Tougness

Two - Weapon Fighting

Weapon Finesse

Weapon Focus

Weapon Proficiency Exotic

Weapon Proficiency Martial

Weapon Proficiency Simple

Weapon Specialization