Welcome to Sdružení ONLINE zábavy

Hledat   v  

  Vytvoř účetDomů | Vložit příspěvek | Tvůj účet | Obsah | Témata | Top 10  

Navigace
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Diskuze SOZ
· Downloads
· Hledat
· NWN server status
· NWN2 server status
· Obsah
· Slovníček pojmů
· Statistiky
· Témata
· Webové odkazy

Obsah
NWN obecně
NWN World Building
Průvodce PW NWN
SOZ
SOZ Forum

NWN světy
Arkhalia
Demona
Dragon Hammer
Equilibrie
Gwain Tharr
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
Mystake
Sferie
Thalie

NWN fora
Arkhalia
BG TSCC
Demona
Demona2
Dragon Hammer
Equilibrie
GamePark
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
NWN 1
NWN 2
Thalie

NWN stránky
Čeština do NWN1
Bioware
BioWare Social Network
NWN GamePark
NWN Lexicon
NWN Speciál
NWN Vault (IGN)
NWN Vault (Nový)
NWN Wikipedia
NWN2 CZ překlad
NWN2 Blog
NWN2 scripting
NWN2 Toolset Guide
NWN2 Toolset manuál
Seznam NWN serverů
NWNWiki
NWN2Wiki

Subdomeny
Demona
DragonHammer
Gwain Tharr
NWNWiki

D&D stránky
D20 v kostce
Překladový klíč
WotC

Herní weby
Bonusweb.cz
Doupě.cz
gamerzines.com
mmogames.cz
mmorpg.com
mmorpgtoplist.com

  
Pravidla

Neměnné stanovy modulu, jejichž porušení přináší postihy. Hráči jsou povinni se s nimi seznámit a dodržovat je. Při porušení může hráč dostat BAN, přijít o postavu, o inventář atd. …

Předmluva
Server Demona je provozován zcela zdarma. Jednotliví organizátoři (Admini, Dungeon Masteři, Counseloři, dále jen DMs) věnují serveru svůj volný čas s jediným cílem - zajistit Vám, hráčům krásné chvíle strávené hrou. Stejně jako v každé hře, tak i v Neverwinter Nights je zapotřebí jistých pravidel. Naše pravidla sledují dva cíle, prvním je vymezení obecných postupů a druhým pak ochrana poctivých hráčů a DMs před těmi, kteří by záměrně či neúmyslně poškozovali chod serveru nebo běh hry samotné.1. Pravidla slušného chování

1.1. Všichni hráči na serveru jsou povinni vyjadřovat se dle obecně zažitých pravidel slušného chování.
1.2. Sprostá mluva není tolerována, server je otevřen všem věkovým kategoriím bez rozdílu, tedy vždy mějte na zřeteli, že přicházíte do kontaktu i s dětmi! Platí pro všechny druhy komunikace.
1.3. Urážky jsou povoleny pouze v rámci RP a nesmí přesahovat rámec slušného chování.

2. Pojmenování postav

2.1. Je zakázáno úmyslně zakládat postavy se jmény, které již existují, nebo se jmény jinak nevhodnými.
2.1. Hráč nesmí zakládat postavy se jmény ostatních hráčů, DM postav a NPC postav.
2.2. Jména obsahující mechanické, technologické nebo jiné výrazy nevhodné do fantasy světa jsou nepřípustná.
2.3. Jména delší než 16 znaků jsou z technických důvodů zakázána.
2.4. Jména nesmí obsahovat nealfabetické znaky (!@#$%^&*atd. ) a šlechtické tituly. Mohou obsahovat číslice, nejlépe římské jako symbol posloupnosti rodu.
2.5. Jména postav nesmí obsahovat sprostá slova nebo mít urážlivý charakter.
2.6. Jména známých fantasy hrdinů nejsou doporučena.

3. PvP a NoPvP lokace

3.1. Z technických důvodů jsou zakázány jakékoliv nepřátelské akce vůči přátelským NPC, obzvláště ve městě.
3.2. Odhalené okrádání ve městě je bráno jako útočná akce. Stejně tak pokládání pastí.

4. Relog, opuštění hry a AFK

4.1. Hráč nesmí zůstávat ve hře, pokud jeho nepřítomnost u počítače bude delší než 7 minut. Na získávání expů nebo bodů víry po dobu nepřítomnosti je nahlíženo výrazně přísněji.
4.2. K opuštění hry je nutné použít magické pero.
4.3. Opustit hru bez použití magického pera lze pouze v případě smrti. A to jen v případě, že hráč tím neutíká před okrádáním nebo uříznutím hlavy.
4.4. Je zakázáno dožadovat se oživení mrtvé postavy.
4.5. Relog je povolen jen ve výjimečných případech, například pokud došlo k chybě, která vám znemožňuje hrát (neplatí pro nezávislé hraní různých postav).
4.6. V případě problému s připojením k modulu by měl hráč kontaktovat admina místo neustálých pokusů o připojení.
4.7. Po opuštění hry z jakéhokoliv důvodu, musí hráč vyčkat zhruba 30 vteřin před dalším pokusem o login.
4.8. Provádět restart modulu může jen DM nebo counselor. V případě jejich nepřítomnosti je restart povolen pouze když je k tomu vážný důvod, například bug ve hře.
4.9. Odlogování se v případě hrozby smrti nebo v souboji je podlé a trestné.

5. Hráč ve vztahu k DM a counselorům

5.1. Hráč je povinen uznávat DM jako nejvyšší autoritu.
5.2. Hráč se musí podřídit rozhodnutí DM a counselorů ve hře.
5.2. Hráč by měl DM chatu využívat minimálně, určitě ne k získání informací nebo ke stížnostem. Pro delší diskuzi s konkrétním DM je preferován TALK.

6. Využívání technických nedostatků, děr v systému (BUGY) a útoky na server

6.1. Hráč je povinen upozornit DM nebo WB na veškeré BUGY.
6.2. Hráč se nesmí jakýmkoliv způsobem zdokonalovat nebo obohacovat nebo jinak zneužívat BUGu.
6.3. Veškeré externí programy nebo útoky na server jsou zakázány, včetně maker.
6.4. Veškeré změny, editace, úpravy postavy mimo server jsou zakázány. Vyjímku může ze závažných důvodů udělit DM (po diskuzi s ostatními DM a šéfem modulu).
6.5. Pokud si hráč není jistý, zda se jedná o BUG, je povinen se o této skutečnosti informovat.
6.6. Na využívání BUGů, které nelze opravit je nahlíženo vždy daleko přísněji.
6.7. Hráč se nesmí šířit o těchto chybách mezi ostatními hráči. Pokud se jedná o velmi závažný a snadno zneužitelný BUG, měl by preferovat jinou cestu oznámení než na fóru (icq, mail …).

7. Technická nařízení, omezení

7.1. Hráč je povinen mít v inventáři volné místo minimálně 12 slotů. Jedná se o souvislé volné místo, například 3*4.
7.2. Pokud dojde k jakékoliv ztrátě v důsledku bugu v modulu nebo pádem serveru, PC nemusí být poskytnuta žádná náhrada! Hráč nemá právo náhradu vyžadovat.
7.3. Nepotřebné věci vyhazujte do odpadkových košů. Každý by měl dbát na to, aby po něm zůstával minimální loot v lokacích, které opustil.
7.4. I když hráč prochází územím s pro něho snadnými NPC, měl by se snažit, aby po něm tyto NPC v lokaci nezůstali, neboť zatěžují server.

8. Herní situace

8.1. Je zakázaná jakákoliv výměna předmětů mezi postavami (v rámci jednoho CD-KEY, IP adresy nebo počítače). Výjimečně je povolena RP forma schválená ze strany DM, v případě přesné formulace co a jak má být přeneseno. Toto pravidlo nijak neomezuje DM při řešení problémů.
8.2. Hráč je povinen chovat se v každé situaci eticky a dle morálního kodexu (neplatí pro odpovídající RP hru postavy).
8.3. Hráč je povinen respektovat systémy modulu a vyhnout se přílišnému negativnímu zásahu do těchto systémů.
8.4. Je zakázáno dožadovat se při questu oživení mrtvé postavy hráčem, který do questu není žádným způsobem zapojen nebo nešlo o jejich náhodné setkání.
8.5. Okrádání někoho během souboje (PvP i NPCvP) je zakázáno a to platí jak pro aktéry souboje tak pro náhodného kolemjdoucího.
8.6. Pokud hráči mluví OOC (vykládají si, jaké sou lagy, ať je DM zvedne atd), kazí dojem ze hry ostatním. Uvědomte si to a snažte se tomu vyhnout. Pro kritiku je tu forum.
8.7. Ukládejte často hru přes magické pero.

9. Questy (rady jak se chovat)

9.1. Držte se při questech pohromadě se svojí partou. Nerozprchněte se po celém modulu, pokud v zadání questu není uvedeno jinak.
9.2. Snažte se vytvořit jednotlivé party podle zadání questu. Většinou nebudete mít šanci ho splnit osamoceni.
9.3. Odměna za quest není samozřejmá a hráč ji nemůže vyžadovat. Taktéž nemá nárok diktovat si, co by chtěl jako odměnu.
9.4. Snažte se neběhat a závodit s ostatními. Obzvlášť to platí pro hráče s haste.
9.5. Při plnění questu si zvolte jednoho mluvčího a mluvte do PARTY kanálu. Snažte se mluvit málo a k věci. Pozdravy kolemjdoucím vynechte.
9.6. Bezhlavé útočení na všechno hostile okolo vás je vaše chyba. V některých případech to vede k nesplnění questu nebo vaší rychlé smrti.

10. Fórum a GP klient

10.1. Fórum, a hlavně jeho IC verze a GP klient, jsou součástí hry. Platí zde stejná pravidla.
10.2. Příspěvky se musí bezprostředně týkat tématu nebo se musí držet vývoje diskuze.
10.3. Zakládejte témata s rozmyslem a nejdřív se přesvědčte, zda už na fóru podobné téma není.
10.4. Podle jména tématu musí být zřejmé, o co v diskuzi půjde.
10.5. Příspěvky na téma pirátských kopií, cracku apod nejsou povoleny.


Counselor
Counselor je hráč, který se uchází o post DM. Po dobu nezbytně nutnou musí vykonávat tyto povinosti:
1. Pomáhat hráčům řešit různé technické problémy, připadně předat daný problém DM.
2. Trestat hráče za drobné prohřešky proti pravidlům (domluva, napomenutí, paralýza, vězení). Hráč musí dostat šanci na obhajobu a pokud se mu trest nelíbí, může se odvolat k vyšší instanci - DM.
3. Chránit Alicii před výtržníky a vandaly. K tomu slouží jeho vybavení, stejně jako level. Nesmí svého postavení (věcí nebo levelu) zneužít. Takové chovani u něj bude posuzováno jako hrubé porušení pravidel.
4. Útok na counselora je považován za lehke porušení pravidel, stejně jako útok na stráže alicie. Výtržník by měl skončit ve vězení.
5. Chovat se k hráčům slušně a to za každých okolností. Žádná arogance nebo nadřazenost není na místě, jsou tu pro hráče a ne na opak.
6. Seznamovat nové hráče s hrou. Měl by rozumnou cestou informovat nováčky o systému Demony. V podstatě RP stylem, pokud mu to situace (otazka) dovolí.
7. Komunikovat s hráči o hře obecně, hledat bugy a navrhovat zlepšení nebo novinky ve hře.
8. Může porušit nebo spíše obejít pravidla, pokud to situace vyžaduje. Nejčastěji z důvodu odhalení bugu.
9. Při řešení problémů musí využít svých znalostí. Pokud counselor na problém zavolá DM, musí už být odzkoušen např relog, restart serveru apodobně.
10. Counseloři by si mezi sebou měli určit "služby" na Demone. V podstatě se jedná o to, aby byl na Demone každý den alespoň jeden counselor nejméně 10-15 minut. Toto není povinost.
11. Counselor by se měl snažit zadávat questy i s těmi omezenými možnostmi. Předtím by se měl přesvědčit, že je alespoň jeden DM k dispozici, aby se quest nedostal do mrtvého bodu.
12. Counselor nesmí výrazně zasahovat do boje a to ani léčením nebo oživováním.
13. Předchazející bod se může porušit pouze v případě, že to nezbytně vyžaduje counselorův quest. Ale měl by se snažit tomu vyhnout.
14. Counselor by měl mít přímý kontakt (icq, mail, tlf nebo křikem z okna pokud bydlí přes ulici) na jednoho z DM nebo ještě lépe WB.
15. Counselorovo rozhodnutí může zvrátit jen Counselor, který ho vydal. Nebo ve vyjímečných případech DM.

DM
1. DM je povinen se k hráčům chovat slušně a to za každých okolností.
2. DM se musí řídit dle těchto pravidel.
3. DM může jakéhokoliv hráče potrestat pokud porušuje pravidla serveru.
4. DM je režisérem hry, jeho úkolem je hru zpestřit v rámci RP.
5. DM nesmí zvýhodňovat některé hráče.
6. Jakákoliv odměna pro postavu musí být, úměrná questu, která daná postava splnila.
7. Rozhodnutí daného DM může zvrátit jen DM který ho vydal, případně šéf DM.
8. DM neni vaším průvodce hrou, technická podpora nebo nápověda. Pro získání konkrétních informací, používejte prosím náš web, forum nebo Counselora.

Doporučení pro DM
- hráči jsou vaším zrcadlem, snažte se do zrcadla dívat a neuhýbat před ním
- informujte na DM fóru o tom co děláte za questy a pokud se chystáte nějakého hráče odměnit jakkoliv nadstandardně, napište to na fórum do příslušné sekce
- očekávejte, že se vás ostatní WB a DM budou ptát: "Proč... ?"
- diskutujte o problémech, nesnažte se jim vyhnout, stejně jim neutečete a o to je pak konfrontace bolestnější
- není nutné dělat hodně velkých megaquestů s megaodměnami, i malý quest hráče potěší
- nedávejte PC za splnění questu craftové věci a suroviny
- omezte maximálně questy při kterých dáváte hráčům nadstandartní věci
- pokud už chcete někoho vyjímečně obdarovat, snažte se aby to bylo za "The Quest"
- snažte se respektovat ekonomiku modulu a tvrdou práci WB
- vyhněte se DM zásahu a DM podpory pro vaše hráčské postavy


Stránky modulu Demona
Copyright © by Sdružení ONLINE zábavy Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 2005-12-17 (8261 čtenářů)

[ Zpět ]
Copyright © Sdružení Online zábavy, Všechna práva vyhrazena
Můžete šířit naše zprávy pomocí tohoto souboru backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund