Welcome to Sdružení ONLINE zábavy

Hledat   v  

  Vytvoř účetDomů | Vložit příspěvek | Tvůj účet | Obsah | Témata | Top 10  

Navigace
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Diskuze SOZ
· Downloads
· Hledat
· NWN server status
· NWN2 server status
· Obsah
· Slovníček pojmů
· Statistiky
· Témata
· Webové odkazy

Obsah
NWN obecně
NWN World Building
Průvodce PW NWN
SOZ
SOZ Forum

NWN světy
Arkhalia
Demona
Dragon Hammer
Equilibrie
Gwain Tharr
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
Mystake
Sferie
Thalie

NWN fora
Arkhalia
BG TSCC
Demona
Demona2
Dragon Hammer
Equilibrie
GamePark
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
NWN 1
NWN 2
Thalie

NWN stránky
Čeština do NWN1
Bioware
BioWare Social Network
NWN GamePark
NWN Lexicon
NWN Speciál
NWN Vault (IGN)
NWN Vault (Nový)
NWN Wikipedia
NWN2 CZ překlad
NWN2 Blog
NWN2 scripting
NWN2 Toolset Guide
NWN2 Toolset manuál
Seznam NWN serverů
NWNWiki
NWN2Wiki

Subdomeny
Demona
DragonHammer
Gwain Tharr
NWNWiki

D&D stránky
D20 v kostce
Překladový klíč
WotC

Herní weby
Bonusweb.cz
Doupě.cz
gamerzines.com
mmogames.cz
mmorpg.com
mmorpgtoplist.com

  
Dovednosti (Skills)

Animal Empathy

 • Vlastnost:
 • Charisma.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ano.
 • Povolání:
 • Druid a hraničář.
Úspěšné ověření dovoluje postavě zmámit nebo ovládnout určitá stvoření.
Ověření: Zvířata a hrozivá zvířata mají TO 20 + vitalita daného stvoření. Pro bytosti a kouzelné bytosti je TO (DC) 24 + jeho vitalita. Pokud je ověření úspěšné, je stvoření omámeno, pokud ověření překoná TO o šest nebo více, je stvoření ovládnuto.
Zvláštní: Pokud postava nezvládne ověření o pět nebo více, stane se stvoření nepřátelským. Použití: Vyberte si tuto dovednost a potom cílové stvoření. Ovládnutá stvoření jsou kontrolována jako by byla vaše. Stvoření zůstane omámeno nebo ovládnuto po jedno kolo na úroveň postavy, která tuto dovednost používá.

Concentration
 • Vlastnost:
 • Odolnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Ověření koncentrace je prováděna kdykoliv je vaše postava vyrušena během sesílání kouzla. Je také prováděna při snaze vyhnout se účinkům dovednosti "výsměch".
Ověření: TO (DC) pro úspěšné ověření je rovna 10 + velikost utrpěného zranění + úroveň kouzla. Sesilatel navíc získává penalizaci -4 ke svému ověření, pokud je v dosahu tří metrů od svého nepřítele.
Použití: Automatické.

Disable Trap
 • Vlastnost:
 • Inteligence.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ano.
 • Povolání:
 • Všechna.
Dovednost umožňuje postavě provést s pastí různé činnosti.
Ověření: U každé pasti může postava provést čtyři činnosti, které jsou různě obtížné. Základní TO je určena obtížností pasti a ta je upravena podle obtížnosti prováděné činnosti. Určení obtížnosti pasti upravuje TO o -7. Označení pasti, tak aby byla viditelná pro ostatní členy družiny upravuje TO o -5. Sebrání pasti upravuje TO o +10. Odstranění pasti nijak TO neovlivňuje.
Zvláštní: Zloději jsou jediným povoláním, které dokáže zneškodnit past s TO 35 nebo větší. Pokud má postava stupeň dovednosti Položení pasti 5 a více, získává +2 synergický bonus k ověření Odstranění pasti.
Významné selhání: Významné selhání při zneškodňování pasti znamená, že se past okamžitě spustí.
Použití: Určení, Označení, Sebrání a Odstranění jsou možnostmi v menu na detekované pasti.

Heal
 • Vlastnost:
 • Moudrost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
S touto dovedností může postava používat zdravotnickou soupravu pro léčbu zranění, otravy a nemocí.
Ověření: Pro léčbu otravy a nemocí musí léčitel uspět v ověření proti jejich TO. Pokud se mu to podaří cíl je uzdraven a získá počet životů, který je roven hodu dovednosti plus všechny modifikátory. I když cíl netrpí otravou nebo nemocí, stejně jsou jeho zranění vyléčena.
Použití: Použijte zdravotnickou soupravu na zraněné stvoření.

Hide
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Tato dovednost umožňuje postavě se krýt před nepřáteli.
Ověření: Postava musí uspět při ověření Všímavost hledajícího stvoření. Pokud uspěje zůstane neodhalena.
Zvláštní: Dovednosti Skrývání a Tichý pohyb se spojí do jediné činnosti Utajení. Pohyb v módu Utajení je pomalejší než normální rychlost. Použití zbroje nebo louče potlačuje tuto schopnost, ale horší osvětelní poskytuje bonus. Postavu, která je v módu Utajení je obtížnější spatřit, pokud stojí v klidu a pokud je menší postavy.
Použití: Vyberte si činnost Utajení z menu zvláštních schopností. Neviditelné postavy automaticky vstoupí do módu Utajení. Protihody na Všímavost a Naslouchání jsou prováděny jednou za kolo, když je to možné.

Listen
 • Vlastnost:
 • Moudrost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Naslouchání upozorní postavu na skrytá stvoření, která mohou být poblíž.
Ověření: Naslouchání objeví ukrytá stvoření, ověřením proti jejich schopnosti Tichého pohybu. Úspěšné ověření skryté stvoření zviditelní a to se stane platným cílem pro naslouchajícího.
Zvláštní: Pokud postava stojí v klidu, získává +5 bonus k ověření Naslouchání. Postava s odborností Bdělost získává bonus +2. Hraničáři získávají bonus, pokud naslouchají svému rasovému nepříteli. Elfové, gnómové a půlčíci mají +2 rasový bonus k ověření Naslouchání. Půlelfové získávají +1 rasový bonus.
Použití: Naslouchání je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Naslouchání, ověření Všímavosti a Hledání.

Lore, Knowledge
 • Vlastnost:
 • Inteligence.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Znalosti umožňují postavě identifikovat neznámé kouzelné předměty. Ověření: Hod proti hodnotě neurčeného předmětu, pro zjištění magických vlastností, které by předmět mohl mít.
Zvláštní: Bardi dokáží určovat předměty snadněji nežli ostatní povolání. Rozličná kouzla a předměty mohou přidat bonus k dovednosti znalost.
Použití: Automatické pokaždé, když si postava prohlíží předmět.

Move Silently
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Postava se může potichu protáhnout okolo nepřítele.
Ověření: Ověření Tichého pohybu je konfrontována s ověřením Naslouchání poslouchajícího stvoření. Pokud je postava úspěšná, protivník si nepovšimne jejího pohybu.
Zvláštní: Dovednosti skrývání a Tichý pohyb se spojí do jediné činnosti Utajení. Pohyb v módu Utajení je pomalejší než normální rychlost. Nošení zbroje tuto schopnost potlačuje, ale špatné osvětlení může poskytnout bonus.
Použití: Vyberte si činnost Utajení z menu zvláštních schopností. Neviditelné postavy automaticky vstoupí do módu Utajení.

Open Lock
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Tato dovednost umožňuje postavě dostat se do zamčených místností a otevírat uzamčené nádoby.
Ověření: TO je určena obtížností zámku. Úspěšné ověření otevře zámek.
Zvláštní: Zlodějské nástroje poskytnou postavě bonusy k pokusu o otevření zámku, ale v průběhu použití jsou zničeny, ať je pokus úspěšný nebo ne.
Použití: Vyberte si dovednost a poté zamčený objekt.

Parry
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Kryt umožňuje postavě blokovat přicházející útoky a provádět případné protiútoky.
Ověření: TO je upravený hod útoku přicházející rány. Úspěšné ověření na Kryt znamená, že útok nijak nezraní kryjící se postavu. Postava dokáže vykrýt za jedno kolo pouze tolik útoků, kolik jich má sama k dispozici.
Zvláštní: Pokud je kryt úspěšný a rozdíl mezi hodem a TO je deset bodů nebo více, nastane protiútok. Protiútok je prováděn postavou, která se úspěšně kryla, se všemi útočnými bonusy, proti vykrytému protivníkovi.
Použití: Vyberte si mód Krytí. Postava zůstane v tomto módu, dokud není ukončen.

Perform
 • Vlastnost:
 • Charisma.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Bard.
Bard používající Umění může zpívat bardské písně, které zlepšují schopnosti jeho spojenců v boji a odolat útokům ovlivňujícím mysl. Umění je nezbytné pro každého barda, který chce mít přístup k písním barda.
Ověření: Není potřeba. Čím vyšší úroveň této dovednosti, tím lepší píseň.
Použití: Vybraná dovednost ovlivňuje spojence v okruhu 30 stop od zpěváka.

Persuade
 • Vlastnost:
 • Charisma.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Úspěšné ověření Přesvědčování přiměje NPC, aby odhalila dodatečné informace nebo dala postavě při rozhovoru dodatečné věci.
Ověření: TO je určena NPC se kterou hovoří postava.
Použití: Při rozhovoru.

Pick Pocket
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ano.
 • Povolání:
 • Všechna.
Okrádání dovoluje postavě sebrat věci z batohu někoho jiného.
Ověření: Úspěšné okradení má dvě části. Za prvé, předmět musíte získat a poté okradený nesmí zaregistrovat váš pokus. Ukradení předmětu představuje jednoduchý test proti TO cíleného stvoření. Základní TO neutrálního nebo tolerantního stvoření je 20 a pro nepřátelské stvoření 30. Hod je upraven o penalizace zbroje. Cíl potom provádí jako protiváhu ověření Všímavosti proti ověření Okradení postavy. Nepřátelská stvoření mají ke svému ověření Všímavosti +10 bonus. Pokud okrádané stvoření uspěje v tomto protichůdném ověření, odhalí pokus o krádež. NPC, která odhalí takový pokus se stane nepřátelskou a PC je informována, že se postava pokusila o její okradení. Pokud postava uspěje v obou ověřeních, potom předmět ukradne bez odhalení.
Použití: Vyberte dovednost a poté vyberte platný cíl.

Search
 • Vlastnost:
 • Intelligence.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Hledání se používá pro odhalení pastí.
Ověření: Odhalení pasti je ověřením, kdy proti sobě stojí schopnost Hledání postavy a TO, která se rovná ověření dovednosti Pokládání pasti plus síla pasti. Zloději jsou jediným povoláním, které dokáže odhalit past s TO větší než 35 .
Zvláštní: Elfové a trpaslíci získávají +2 bonus ke svému Hledání a půlelfové získávají bonus +1.
Použití: Hledání je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Hledání, ověření Všímavosti a Naslouchání.

Set Trap
 • Vlastnost:
 • Obratnost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.

Tato dovednost umožňuje postavě klást pasti.

Zvláštní: 5 a více stupňů v dovednosti Odstranění pasti poskytuje +2 synergický bonus k ověření Pokládání pasti. Všichni členové družiny vidí pasti, které položila postava.
Významné selhání: Pokud ověření nesplníte o 10 nebo více, past sklapne při pokusu o její položení. Toto se může stát pouze v případě, že se pokoušíte položit past v boji.
Použití: Použijte soupravu pastí ze svého inventáře. Na zemi se po použití objeví ikona viditelná pro vás a členy vaší družiny.Spellcraft
 • Vlastnost:
 • Inteligence.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ano.
 • Povolání:
 • Všechna.
Čarozpyt se používá pro určení kouzel a pro provádění protikouzel.
Ověření: Úspěšné ověření znamená, že postava poznala kouzlo, které sesílá nepřítel. TO tohoto ověření je rovna 15 + úroveň kouzla. Za každých 5 stupňů v této dovednosti postava získává +1 bonus k záchranným hodům na kouzla.
Zvláštní:Specializovaný čaroděj získává +2 bonus, pokud jde o kouzlo ze školy, na kterou se specializuje. Stejně tak je potřeba úspěšné ověření Čarozpytu, než se postava může pokusit o protikouzlo. Specializovaný čaroděj utrpí -5 penalizaci, pokud jde o kouzlo ze školy, která je pro něj zakázaná.
Použití: Ověření Čarozpytu jsou automatické, kdykoliv je poblíž sesíláno kouzlo.

Spot
 • Vlastnost:
 • Moudrost.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Úspěšné ověření Všímavosti odhalí skrytá stvoření.
Ověření: TO se určuje podle ověření Skrývání dotčeného stvoření.
Zvláštní:Odbornost Bdělost přidává +2 bonus k ověření Všímavosti. Hraničáři mají bonus ke Všímavosti, pokud jde o jejich upřednostňovaného nepřítele. Elfové získávají +2 bonus k Všímavosti a půlelfové +1.
Použití: Všímavost je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Všímání, ověření Naslouchání a Hledání.

Taunt
 • Vlastnost:
 • Charisma.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ne.
 • Povolání:
 • Všechna.
Výsměch se používá k vyprovokování nepřítele tak, že si na chvíli přestane dávat pozor.
Ověření: TO (DC) pro úspěšné ověření je rovna 10 + velikost utrpěného zranění + úroveň kouzla. Sesilatel navíc získává penalizaci -4 ke svému ověření, pokud je v dosahu tří metrů od svého nepřítele.
Zvláštní: Penalizace za Výsměch se nesčítají.
Použití: Vyberte si dovednost a poté cíl.

Use Magic Device
 • Vlastnost:
 • Charisma.
 • Vyžaduje výcvik:
 • Ano.
 • Povolání:
 • Bard a zloděj.
Úspěšné Použití kouzelných předmětů umožňuje postavě použít kouzelný předmět tak, jako by měla potřebné povolání, rasu nebo přesvědčení.
Ověření: Základní TO je určena hodnotnou předmětu a upravena typem napodobení o které se postava pokouší. Pokud se postava snaží napodobit určitou rasu, TO je povýšena o 5. Pokud se snaží napodobit určité přesvědčení, TO se zvedá o 10. Napodobení určitého povolání neupravuje základní TO žádným směrem.
Použití: Automatické, kdykoliv se postava pokouší použít předmět, který normálně použít nemůže kvůli svému povolání, rase nebo přesvědčení.

Adam Rambousek

Copyright © by Sdružení ONLINE zábavy Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 2005-12-17 (4641 čtenářů)

[ Zpět ]
Copyright © Sdružení Online zábavy, Všechna práva vyhrazena
Můžete šířit naše zprávy pomocí tohoto souboru backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund